Kaslander Waterbouw BV

uw professionele partner in de waterbouw

Kaslander Waterbouw heet u welkom

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt, het regent vaker en harder en er komt meer smeltwater. Het is belangrijk in de nabije toekomst op deze ontwikkelingen te anticiperen. 

Kaslander Waterbouw BV ziet veiligheid en water als twee sleutelwoorden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wij zetten onze kennis en ervaring in om met innovatieve maatregelen de veiligheid tegen overstromingen te vergroten.